Producent akcesoriów do hodowli ptaków
Jézyk polski English Deutsh Francuski Portugalski Hiszpański

PANEL GRZEWCZY


Panele grzewcze emitują fale podczerwieni, bezpośrednio ogrzewając ptaki,
zwierzęta oraz powierzchnie na które padają. Równocześnie promieniowanie nagrzewa
ściany, sufi t, podłogę, przedmioty oraz ptaki i zwierzęta znajdujące się w pomieszczeniu.
Promieniowanie podczerwieni jest naturalne i bezpieczne. Sprzyja utrzymaniu w
pomieszczeniu hodowlanym zdrowego klimatu o optymalnej wilgotności powietrza.


SZCZYPCE DO OTWIERANIA OBRĄCZEK/ ZNACZNIKÓW


Szczypce ułatwiające otwieranie obrączek znacznikowych i elektronicznych. Produkt
eliminuje możliwość uszkodzenia znacznika bądź zranienia gołębia.


ZNACZNIK ø8x8mm


Znacznik przeznaczony do identyfi kacji gołębia. Zamykany na zasadzie podwójnego
zatrzasku. Wykonany precyzyjnie z tworzywa o najwyższej jakości.


ZNACZNIK ø8x8mm NUMEROWANY 1 - 50, 1 - 100, 1 - 25


Znacznik przeznaczony do identyfi kacji gołębia. Zamykany na zasadzie podwójnego
zatrzasku. Wykonany precyzyjnie z tworzywa o najwyższej jakości. Laserowa technologia
gwarantuje trwałość nadruku.


ZNACZNIK ø8x5mm


Znacznik przeznaczony do identyfi kacji gołębia. Zamykany na zasadzie
pojedynczego zatrzasku. Wykonany precyzyjnie z tworzywa o najwyższej jakości.


ZNACZNIK ø8x5mm NUMEROWANY 1 - 50, 1 - 100, 1 - 25


Znacznik przeznaczony do identyfi kacji gołębia. Zamykany na zasadzie pojedynczego
zatrzasku. Wykonany precyzyjnie z tworzywa o najwyższej jakości. Laserowa technologia
gwarantuje trwałość nadruku.


ZNACZNIK Z NADRUKIEM TELEFONU


Znacznik przeznaczony do identyfi kacji gołębia. Zamykany na zasadzie
pojedynczego lub podwójnego zatrzasku. Istnieje możliwość nadruku numeru
telefonu, adresu bądź nazwiska hodowcy. Gwarancja trwałości nadruku wykonanego
technologią laserową.
 


ZNACZNIK PREMIUM ø8x5mm


Znacznik przeznaczony do identyfi kacji gołębia. Posiada walcowe zapięcie, dzięki
któremu otwieranie i zamykanie znacznika jest wyjątkowo łatwe. Wykonany precyzyjnie
z tworzywa o najwyższej jakości.


ZNACZNIK PREMIUM ø8x5mm NUMEROWANY 1 - 50, 1 - 100, 1 - 25


Znacznik przeznaczony do identyfi kacji gołębia. Posiada walcowe zapięcie, dzięki któremu
otwieranie i zamykanie znacznika jest wyjątkowo łatwe. Wykonany precyzyjnie z tworzywa o
najwyższej jakości. Laserowa technologia gwarantuje trwałość nadruku.


projekt i wykonanie strony DUONET